Tiền là gi? Bản chất của đồng tiền.

949

Tiền tệ rất quan trọng trong cuộc sống hiện tại. Đối với cá nhân, nó là phương tiện để thỏa mãn gần như mọi nhu cầu của họ. Đối với không ít người tiền được sùng bái, tôn thờ như một cái gì đó độc tôn, tiền là mục đích sống của họ. Với một nền kinh tế, tiền đóng vai trò là vật ngang giá chung cho sự trao đổi, mua bán. Nói một cách khác, tiền làm sự vận động trong nền kinh tế được trôi chảy. Giá trị của đồng tiền, tính thanh khoản của một đồng tiền quyết định sức mạnh của một nền kinh tế.

Tiền là gì

Vậy tiền là gì? Nó bắt nguồn từ đâu? Giá trị thực sự của đồng tiền là gì?

Để định nghĩa được tiền là gì, chúng ta phải ngược dòng lịch sử một chút. Bắt đầu từ sự trao đổi hàng hóa. Khi lao động phát triển đến một mức nhất định, của cải bắt đầu dư thừa, nhu cầu trao đổi xuất hiện. Một vật được gọi là hàng hóa khi đủ ba yếu tố : là sản phẩm của lao động , thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, và được đem ra trao đổi mua bán. Lúc này nền kinh tế hàng hóa xuất hiện. Sở dĩ các hàng hóa có thể đem ra trao đổi được với nhau vì trong nó ngoài giá trị sử dụng , còn giá trị. Giá trị hàng hóa ở đây là sự kết tinh của lao động. Giá trị qua quá trình phát triển cũng tồn tại ở 4 hình thái.

Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên.

ở thời kì đầu, việc trao đổi hàng hóa còn diễn ra ngẫu nhiên. Ví dụ 1 con gà = 2kg thóc, 1 mét vải = 10 kg đậu…

Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng.

Giá trị của nhiều hàng hóa biểu hiện ở một hoặc một vài hàng hóa với tỉ lệ chưa cố định. Ví dụ 1 mét vải có thể đổi được 10kg thóc, 2 con gà hay 0,1 gam vàng…

 

Hình thái giá trị chung.

Là hình thái phát triển tiếp theo của giá trị. Nhiều loại hàng hóa được trao đổi thông qua một vài vật ngang giá chung, lúc này vàng , bạc khá được ưa chuộng.

Hình thái tiền tệ.

Là hình thái cao nhất của giá trị, lúc này vật ngang giá chung độc tôn và duy nhất được xá hội chấp thuận xuất hiện, làm thước đo giá trị cho mọi loại hàng hóa khác, đó là vàng, bạc.

Sau đó , tiền xu xuất hiện, rồi tiền giấy

Và ngày hôm nay khi internet phát trển thì có thể đặt nên tản cho một bước phát triển tiếp theo của đồng TIỀN ĐIỆN TỬ .

Như vậy, tiền chính là một loại hàng hóa đặc biệt , được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hóa khác. Ngày nay, con người đi làm kiếm tiền cũng chẳng qua là một sự trao đổi. Dùng sức lao động để đổi lấy tiền. Như vậy bạn đi làm kiếm tiền chính là bạn đang bán sức lao động của mình cho nhà tuyển dụng. Sức lao động bao gồm cả vật lực và trí lực. Để kiếm được nhiều tiền đòi hỏi bạn phải có sức lao động tốt.

Vậy thì câu hỏi đặt ra là bạn đã thực sự kiếm tiềm bằng cách tốt nhất chưa???