Thế giới thay đổi rồi bạn có biết???

975

Thế giới thay đổi rồi bạn có biết?

Bộ não con người được cấu tạo rất phức tạp và nó phát triển, tiến bộ từng ngày, từng giờ. Chính nhờ sự thông minh của bộ não con người mà các phát minh được ra đời, xã hội ngày một tiến bộ, khoa học kỹ thuật ngày càng được cải tiến và trở nên tinh vi hơn. Nói về quá trình tiến bộ của thế giới, chúng ta có thể mô tả thông qua 3 cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra trong quá khứ và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn cầu hiện nay.

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất bắt đầu tại nước Anh khoảng cuối thế kỷ thứ XVIII đến đầu thế kỷ XIX bằng sự ra đời của động cơ hơi nước của James Watt. Sự ra đời của động cơ hơi nước thay thế cho sức lao động của con người đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo kinh tế của nước Anh, máy móc dần thay thế con người, quy mô sản xuất, các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất tăng lên đáng kể. Kéo theo sự phát triển của ngành giao thông vận tải, sự phát triển về văn hóa, xã hội,… Ngành công nghiệp trở thành ngành chiếm tỉ trọng cao nhất trong nền kinh tế nước Anh là đã đưa nước này lên vị trí cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới lúc bấy giờ.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 1 động cơ hơi nước

 

Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai diễn ra từ nửa sau thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Sự ra đời của động cơ xăng dầu, động cơ đốt trong, máy móc chạy bằng năng lượng điện đã làm cho quy mô, năng suất sản xuất tăng lên gấp nhiều lần so với động cơ chạy bằng hơi nước. Không những kinh tế phát triển lên tầm cao mới mà ngành giao thông vận tải, thông tin liên lạc, chinh phục vũ trụ, sản xuất năng lượng cũng có bước tiến nhảy vọt.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 3 động cơ xăng dầu

 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu từ những năm 1970 bằng sự ra đời của bóng đèn, điện tử, chất bán dẫn, điện thoại, máy bay,… và đặc biết là sự ra đời của Internet biến thế giới của chúng ta trở thành thế giới kết nối.

Internet cuộc cách mạng thứ 3 trên thế giới

Và hiện nay thế giới đang bước vào giai đoạn của cuộc cách mạng nghiệp lần thứ tư. Cuộc cách mạng này đã đưỡ bắt đầu từ năm 2000 nhưng lúc đó nó được biết đến với tên gọi “cách mạng số” tiếp nối những thành công của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ ba. Nối bật ở cuộc cách mạng lần thứ tư này là các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, công nghệ nano, vật liệu mới… với mục tiêu chuyển hết tất cả thế giới đời thực của chúng ta thành thế giới số.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ( 4.0)

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này đã và đang dần mở rộng quy mô trên toàn thế giới và sức ảnh hưởng của nó là ở tất cả mọi lĩnh vực như y tế, giáo dục, giao thông, kinh tế,… số lượng máy móc, thiết bị, hệ thống tự động, robot,… sẽ ngày càng tăng lên thay thế con người trong tất cả mọi hoạt động. Cuộc cách mạng này có những tác động rất tích cực đối với thế giới nhưng đồng thời cũng gây ra không ít những thách thức cho nhân loại.