Gói POOL EDUCATION 10000$ và Gói VIP EDUCATION 25000$

393

Gói đầu tư POOL  Education 10000$

Gói đầu tư Pool Education – đầu tư 10.000$ là một trong hai gói lớn nhất của dự án FirstCoin (Gói lớn nhất là VIP Education – đầu tư 25.000$).Với gói đầu tư Pool Education bạn sẽ nhận được tối đa lợi nhuận từ dự án FirstCoin với khoản đầu tư của mình. Đây là một trong những gói dành cho những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh với lợi nhuận cực khủng, bên cạnh các chính sách về lãi tĩnh định kỳ hàng tháng, trong vòng 6 tháng, nhà đầu tư còn nhận được các gói lợi nhuận hấp dẫn khác như, được hưởng 5 % lợi nhuận kinh doanh của tập đoàn trên toàn thế giới, hưởng ngay ngay 10 ATM và 10 ECO Share, nhận tổng thu nhập lên tới 5 đời từ F1 đến F5 với mỗi đời 5%. Đây cũng là một trong 02 gói cùng với gói VIP Education được cấp chứng nhận Pool ngay sau khi được kích hoạt.

Cũng theo đánh giá của những người đã tham gia đầu tư, cũng như của cộng đồng Firstcoin nói chung gói Pool Education và gói VIP Education là 02 gói mang nhiều lợi nhuận nhất cùng với việc phát triển hệ thống cộng đồng của mình một cách nhanh chóng nhất trong tổ chức FirstCoin.

Sau đây Firstcoi4u xin phân tích cơ hội lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn mà nhà đầu tư có thể nhận được từ gói POOL EDUCATION:

Giới thiệu gói đầu tư Pool Education
– Lãi hàng tháng 7%, hoàn lại gốc sau 6 tháng
– Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
– Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
– Tặng 10 ATM và 10 ECO Share
– Hưởng 5% doanh số toàn cầu
– Hưởng 5%hoa hồng mỗi đời, tối đa 5 đời (F1-F5)
Cách tính lợi nhuận của gói Pool Education
Nếu bạn đầu tư gói POOL có mức giá 10000$, với giá Firstcoin tại thời điểm hiện tại là 9.51/FRST. Bạn sẽ có tổng cộng là 1051.525 FRST
+ Tính lợi nhuận gói POOL là 7% /Tháng
+ Hàng tháng nhận 73.607 FRST (Lợi nhuận)
+ Sau 06 tháng nhận được tổng lợi nhuận: 441.641 FRST (Lợi nhuận)
+ Hoàn lại gốc đầu tư ban đầu là 1051.525 FRST (Lợi nhuận)
=> Tổng thu sau 06 tháng: 1051.525 FRST (Gốc) + 441.641 FRST (Lãi) = 1493.166 FRST
=> Giả sử tại thời điểm bạn nhận hết gốc lẫn lãi, giá Firstcoin là:
 *)  15 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 15(USD) x 441.641(FRST) = 22397.477(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 12397.477 USD. Lợi nhuận tổng = 124 % (Sau 06 tháng đầu tư)
 *)  20 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 20(USD) x 441.641(FRST) = 29863.302(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 19863.302 USD. Lợi nhuận tổng = 199 % (Sau 06 tháng đầu tư)
 *)  30 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 30(USD) x 441.641(FRST) = 44794.953(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 34794.953 USD. Lợi nhuận tổng = 348 % (Sau 06 tháng đầu tư)
 *)  40 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 40(USD) x 441.641(FRST) = 59726.604(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 49726.604 USD. Lợi nhuận tổng = 498 % (Sau 06 tháng đầu tư)
 *)  50 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 50(USD) x 441.641(FRST) = 74658.255(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 64658.255 USD. Lợi nhuận tổng = 647 % (Sau 06 tháng đầu tư)

1. Một số lợi nhuận khác của gói đầu tư Pool Education

  • Hưởng hoa hồng trực tiếp 10%
  • Hưởng hoa hồng từ nhánh yếu

Để được hưởng hoa hồng từ nhánh yếu bạn phải có đủ điều kiện đủ 3 F1 ở 2 chân kích hoạt gói đầu tư.

 

2. Thu nhập 5% doanh số toàn cầu

Ngay sau khi đang ký gói Pool Education bạn đã được cấp chứng nhận POOL và nhận ngay 10 Pool Share, và bạn có thể hưởng 5% doanh số thu nhập toàn cầu.

Gói đầu tư VIP Education

Chào mừng bạn đến với gói đầu tư cao nhất – VIP EDUCATION – đầu tư 25.000$ là một trong hai gói lớn nhất của dự án FirstCoin (cùng với gói lớn nhất là Pool Education – đầu tư 10.000$).

Với gói đầu tư VIP EDUCATION bạn sẽ nhận được tối đa lợi nhuận từ dự án FirstCoin với khoản đầu tư của mình. Đây là gói dành cho những nhà đầu tư có tiềm lực mạnh với lợi nhuận cực khủng.

Cũng giống như gói Pool Education nhưng với lợi nhuận cao hơn rất nhiều, gói VIP EDUCATION mang lại cho bạn rất nhiều các lợi nhuận từ các chính sách trả thưởng khác nhau. Bên cạnh các chính sách về lãi tĩnh định kỳ hàng tháng, trong vòng 6 tháng, nhà đầu tư còn nhận được các gói lợi nhuận hấp dẫn khác như, được hưởng 5 % lợi nhuận kinh doanh của tập đoàn trên toàn thế giới, hưởng ngay tới ngay 30 ATM và 30 ECO Share, nhận tổng thu nhập lên tới 5 đời từ F1 đến F5 với mỗi đời 5%. Đây cũng là một trong 02 gói cùng với gói Pool Education được cấp chứng nhận Pool ngay sau khi được kích hoạt.

Đặc biệt chỉ có ở gói VIP EDUCATION này, ngay khi kích hoạt gói, nhà đầu tư sẽ nhận lại 10% Bonnus (Khuyến mại) từ công ty. Chẳng hạn nếu bạn đầu tư tại thời điểm này bạn dầu tư 25.000$ bạn sẽ được kích hoạt gói VIP với 2,628.812 FRST ký quỹ 06 tháng. Và bạn sẽ nhận ngay được 262.8812 FRST. Quá tuyệt vời phải không nào?

Sau đây Firstcoi4u xin phân tích cơ hội lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn mà nhà đầu tư có thể nhận được từ gói VIP EDUCATION:

Giới thiệu gói đầu tư VIP Education
– Lãi hàng tháng 8%, hoàn lại gốc sau 6 tháng
– Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp
– Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu
– Tặng 30 ATM và 30 ECO Share
– Hưởng 5% doanh số toàn cầu
– Hưởng 5%hoa hồng mỗi đời, tối đa 5 đời (F1-F5)
– Bonus ngay 10% sau khi vào gói
Cách tính lợi nhuận của gói VIP
Nếu bạn đầu tư gói VIP có mức giá 25000$, với giá Firstcoin tại thời điểm hiện tại là 9.51/FRST. Bạn sẽ có tổng cộng là 2628.812 FRST
+ Tính lợi nhuận gói VIP là 8% /Tháng
+ Hàng tháng nhận 210.305 FRST (Lợi nhuận)
+ Sau 06 tháng nhận được tổng lợi nhuận: 1261.83 FRST (Lợi nhuận)
+ Hoàn lại gốc đầu tư ban đầu là 2628.812 FRST (Lợi nhuận)
=> Tổng thu sau 06 tháng: 2628.812 FRST (Gốc) + 1261.83 FRST (Lãi) + 262.882 FRST (Bonus) = 4153.523 FRST
 (Riêng đối với gói VIP, ngay sau khi bạn vào gói, sẽ nhận lại ngay 10% = 262.882 FRST)
=> Giả sử tại thời điểm bạn nhận hết gốc lẫn lãi, giá Firstcoin là:
 *)  15 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 15(USD) x 1261.83(FRST) = 62302.84(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 37302.84 USD. Lợi nhuận tổng = 150 % (Sau 06 tháng đầu tư)
 *)  20 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 20(USD) x 1261.83(FRST) = 83070.453(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 58070.453 USD. Lợi nhuận tổng = 233 % (Sau 06 tháng đầu tư)
 *)  30 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 30(USD) x 1261.83(FRST) = 124605.679(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 99605.679 USD. Lợi nhuận tổng = 399 % (Sau 06 tháng đầu tư)
 *)  40 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 40(USD) x 1261.83(FRST) = 166140.905(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 141140.905 USD. Lợi nhuận tổng = 565 % (Sau 06 tháng đầu tư)
 *)  50 USD /1 FRST số tiền bạn nhận được là: 50(USD) x 1261.83(FRST) = 207676.131(USD). Lợi nhuận từ vốn là: 182676.131 USD. Lợi nhuận tổng = 731 % (Sau 06 tháng đầu tư)

 

1. Một số lợi nhuận khác của gói đầu tư VIP Education

  • Hưởng hoa hồng trực tiếp 10%
  • Hưởng hoa hồng từ nhánh yếu

Để được hưởng hoa hồng từ nhánh yếu bạn phải có đủ điều kiện đủ 3 F1 ở 2 chân kích hoạt gói đầu tư.

 

2. Thu nhập 5% doanh số toàn cầu

Ngay sau khi đang ký gói VIP Education bạn đã được cấp chứng nhận POOL và nhận ngay 10 Pool Share, và bạn có thể hưởng 5% doanh số thu nhập toàn cầu.

Bạn có thể tham khảo qua bảng tổng hợp sau:

Giá cập nhật ngày 28/9/2017(Giá FRST cập nhật ngày 28/9/2017)

Có thể bạn sẽ bất ngờ nhưng những thống kê trên là hoàn toàn có cơ sở dựa trên đà tăng trưởng cực kỳ ấn tượng trong vòng 7 tháng qua. Khởi điểm vào tháng 02/2017 khi đồng FRST mới lên sàn mức giá chỉ ở mức 0.77 USD và đạt mức 0.99 USD vào thời điểm ngày 20-23/04/2017. Kể từ đó đến nay, chỉ với vỏn vẹn hơn 05 tháng đồng Firstcoin đã đạt mức 9.5 USD vào thời điểm này (28/9/2017), tức gấp gần 10 lần chỉ trong vòng 5 tháng. Cùng với mục tiêu chiến lược của tập đoàn là đạt được 200 USD /1 FRST vào cuối năm 2018, cùng với mức tăng trưởng thực tế ấn tượng như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào kỳ vọng về một mức giá khiêm tốn, vào khoảng 40 USD – 50 USD cho 1 FRST trong vòng 5-6 tháng tiếp theo. Và như thế đã là một cơ hội quá tuyệt vời mà chúng ta không nên bỏ lỡ.

Hình ảnh giá FRST tại thời điểm tháng 4/2017 và tháng 9/2017

Biểu đồ tăng trưởng ấn tượng của FirstCoin đến thời điểm hiện tại (Tháng 9/2017)

POOL SHARES  được tính từ gói 600$ trở lên cho tất cả doanh số trực hệ theo công thức 600$ = 1 POOL SHARES, Bạn càng nhiều Pool Shares trong trực hệ bạn được chia % càng nhiều.

TẠI SAO BẠN CẦN ĐẠT POOL?

POOL LÀ GÌ ? QUYỀN LỢI POOL? TẠI SAO BẠN CẦN ĐẠT POOL?
POOL chính là danh hiệu đầu tiên mà bạn cần đặt mục tiêu ngay sau khi bắt đầu hành trình chinh phục TỰ DO TÀI CHÍNH với FIRSTCOIN CLUB.
Khi bạn đạt được danh hiệu này bạn sẽ ghi nhận vào POOL CLUB và hưởng được 5% doanh số toàn cầu và là điều kiện nền tảng để giúp bạn đạt được tất cả các quyền lợi về sau:
🎩
ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH POOL
• Bạn đầu tư gói 10.000 $ hoặc 25.000 $ <POOL>
– Gói 10.000 $ bạn có ngay 10 Pool Shares
– Gói 25.000 $ bạn có ngay 30 Pool Shares
• Bạn đầu tư gói 600 $ và có 10 F1 và tổng số tiền đầu tư của 10 F1 là 6000 $ <POOL>
♨️
QUYỀN LỢI POOL:
👄
Được chia 5% doanh số toàn cầu <Dựa vào số lượng Pool Shares > được chia 2 tháng 1 lần.
👄
• Được tích luỹ cộng dồn POOL SHARES tất cả doanh số trực hệ 4 đời.
POOL SHARES được tính từ gói 600$ trở lên cho tất cả doanh số trực hệ theo công thức 600$ = 1 POOL SHARES, Bạn càng nhiều Pool Shares trong trực hệ bạn được chia % càng nhiều.
🚚
TẠI SAO BẠN CẦN ĐẠT POOL?
➡️
1. Nếu bạn là nhà đầu tư bạn cần đạt POOL để tối ưu LỢI NHUẬN hãy là nhà đầu tư thông thái
➡️
2. Nếu bạn là người phát triển hệ thống bạn càng đặt mục tiêu POOL càng sớm càng tốt nếu không muốn bỏ sót bất kỳ quyền lợi nào từ FIRSTCOIN CLUB.
Bỡi vì nếu bạn chưa đạt POOL thì toàn bộ các gói vào trước KHÔNG ĐƯỢC tích luỹ Pool Shares
Có nghĩa là bạn đạt Pool vào thời điểm nào thì sẽ bắt đầu được hệ thống cập nhật và tích luỹ từ thời gian đó.
👌
BẠN CHỈ CẦN ĐẠT 1 LẦN VÀ HƯỞNG MÃI MÃI TRỌNG ĐỜI.

HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ  VIDEO 

LINK LEVICOIN :  Https://livecoin.net/?from=Livecoin-k55Y9eZ4

LINK ĐĂNG KÝ :   HTTP://FIRSTCOIN.CLUB/AFFILIATE/16489

 

Bước 1 : Cách tạo tài khoản Firstcoin như thế nào ? 

Bước 2 : Mua Firstcoin trên sàn như thế nào ?

Bước 3 : kích gói đầu tư Firstcoin như thế nào ?